Palniki

Ogólna charakterystyka palnika
Palniki MK MIKRO ENERGIA są automatycznymi palnikami spalającymi granulaty paliw stałych. Wykonane są na licencji firmy EKOTERMAS.
BUDOWA PALNIKA
Innowacyjne sterowanie chronione patentem pozwala na jednoczesne spalanie dwu różnych paliw, niezależnie podawanych, zachowując przy tym wysoką sprawność i czystość spalin.
Podstawowym paliwem jest pellet drzewny. Dodatkowym mogą być:
– inne granulaty pelletowe z biomasy typu słoma, łuska słonecznika itp..
– ziarna zbóż, również odpadowe tzw. „poślady”
– pestki owoców

Występuje w pięciu wariantach:

 

palnik_standard

Palnik MK Standard

palnik_duo

Palnik MK Duo

palnik_carbo

Palnik MK Duo Carbo

palnik_mkp

Palnik MKP Standard

palnik_brykiet

Palnik MKP Brykiet